Skip to content

Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Van Geelkerken Advocaten staat cliënten zowel op betalende basis, al dan niet in opdracht van rechtsbijstandverzekeringen, als ook op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand bij.

Het reguliere uurtarief bedraagt €. 225,00 excl. btw en 6% kantooronkosten. Afhankelijk van de complexiteit en de belangen van een zaak wordt, waar nodig, een afwijkend tarief met de u afgesproken. Daarbij geldt wat ons betreft dat de toegevoegde waarde van de advocaat in een dossier in een redelijke verhouding moet staan tot de kosten.

In sommige gevallen kan op basis van een vooraf over een te komen fixed fee – die voldoet aan de eisen die de Orde van Advocaten daaraan stelt –  worden gewerkt. Dan weet u als cliënt op voorhand waar u aan toe bent.

Van Geelkerken Advocaten hanteert altijd een gratis intake,  waarvoor telefonisch een afspraak kan worden gemaakt.  Bij ons duurt een gratis intake zolang als nodig en niet langer dan noodzakelijk. Tijdens de intake inventariseren wij samen met u een zaak/dossier, maken wij een quick scan ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden en geven wij duidelijk aan of, en aan onder welke (financiële) voorwaarden, wij een zaak in behandeling kunnen of zullen nemen. U hoeft dus niet te vrezen voor onverwachte kosten. Bovendien hanteren wij daarbij het zogenaamde “four eyes principe”. Dat betekent dat uw dossier altijd, zonder meerkosten, door beide advocaten worden bekeken en beoordeeld. Op die manier is ook gegarandeerd dat uw dossier adequaat wordt waargenomen bij afwezigheid van uw advocaat.

Ons kantoor onderhoudt goede contacten met andere kantoren in de regio zodat, mochten wij u niet van dienst kunnen, wij er altijd voor zorgen dat u bij een ander kantoor of collega wordt geïntroduceerd.

Algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten worden aangaan door de openbare maatschap Van Geelkerken en Palmen Advocaten onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Van Geelkerken advocaten. De algemene voorwaarden kunt u inzien en downloaden door hier te klikken

Klachten

Toch niet tevreden over uw advocaat of onze dienstverlening dan hanteert kantoor een klachtenregeling die u hier kunt lezen en downloaden. Wij luisteren naar uw klachten, en zoeken altijd samen met u naar een passende oplossing.

DISCLAIMER

Uw privacy is belangrijk en daarom laten wij u graag weten hoe wij daarmee omgaan en met welke waarborgen dat is omgeven. U leest dat in de privacy disclaimer die u hier kunt inzien en kunt downloaden.