Skip to content

Rechtsgebieden

Huurrecht:

Van Geelkerken advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij in huurgeschillen. Daarbij kan het gaan om ontbindingen van huurovereenkomsten, incasso van huurpenningen, geschillen over achterstallig onderhoud etc. U kunt ook bij ons terecht voor het opmaken van huurovereenkomst voor zowel woonruimte, bedrijfsruimte als overige onroerende zaken.

Arbeidsrecht:

Van Geelkerken advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsgeschillen. Twijfelt u over de vraag of een ontslag op staande voet aangemeten is of wilt u zich juist verzetten tegen een ontslag op staande voet? Wilt u een vaststellingsovereenkomst met een werknemer aangaan of heeft uw werkgever u een vaststellingovereenkomst ter ondertekening aangeboden?  Wij voorzien u graag van een passend advies. U kunt bij ons terecht voor het opmaken van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten en als een gerechtelijke procedure onvermijdbaar is staan wij u ook daarin bij.

Personen- en Familie recht:

Wij staan u bij met het regelen van uw scheiding, het opstellen van een convenant, een ouderschapsplan en het verdelen van de boedel. Bij ons kunt u terecht voor advies over gezag kwesties, omgangsregelingen en alimentatiegeschillen.

Incassorecht:

Uw debiteur betaalt uw rekening niet? U heeft een geldbedrag te vorderen uit hoofde van geleden schade, of u wilt het faillissement van uw wederpartij aanvragen? Wij staan u bij om uw vordering te innen en nemen u daarbij alle zorgen uit handen vanaf de eerste aanmaning tot aan de executie van het vonnis.

Consumentrecht:

U heeft als consument gecontracteerd en houdt de wederpartij zich niet aan de gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten? Wordt u geconfronteerd met de “kleine lettertjes”?  Dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij weten hoe wij uw positie als consument optimaal kunnen waarborgen.

Verbintenissenrecht:

Verbintenissen kunnen ontstaan uit overeenkomsten, de wet of de redelijkheid en billijkheid. Alle verbintenissen kennen hun eigen specifieke rechtsregels. Of het nu gaat om verbintenissen uit wederkerige overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, een wettelijke verplichting tot schadevergoeding zoals bij een onrechtmatige daad, of andere verbintenissen uit de wet, zoals zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling. Wij kunnen uw belangen behartigen, of u nu de eisende of de verwerende partij bent.

Tevens kunt u bij ons terecht voor het opmaken van algemene voorwaarden of een screening van uw algemene voorwaarden.

(Jeugd) Strafrecht:

Wordt u verdacht van een strafbaar feit dan staan wij voor u klaar vanaf de piketfase om samen met u een strategie te bedenken en de verdediging voor u te voeren. Bent u reeds veroordeeld en wilt u tegen deze veroordeling hoger beroep instellen, dan kunt u daarvoor uiteraard ook bij ons terecht.  Wij staan onze cliënten bij in alle soorten strafzaken.

Zowel mr. Van Geelkerken als mr. Palmen staan op de piketlijst voor strafzaken en treden ook op als voorkeursadvocaten in strafzaken Wij zijn slechts 1 telefoontje van u als verdachte verwijderd en zijn om die reden 24 uur per dag 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar.

Bestuursrecht:

Wij kunnen u bijstaan in bestuursrechtelijke geschillen. Wilt u bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning, is uw aanvraag om een omgevingsvergunning afgewezen, heeft de gemeente besloten uw woning te sluiten in verband met een overtreding van de Opiumwet (Damocles beleid)  dan kunnen wij uw belangen behartigen en u vertegenwoordigen.